Zarządzanie jakością i środowiskiem

Jakość i zrównoważony rozwój to wartości przewodnie dla całej grupy przedsiębiorstw AGRO.

W zakresie zarządzania jakością najnowocześniejsze maszyny i doskonałe surowce zapewniają najlepsze warunki dla wysokiej jakości produktów końcowych. Czysta produkcja seryjna, konsekwentna kontrola jakości oraz całkowita przejrzystość procesu, która umożliwia śledzenie procesu od walcówki aż do wyrobu gotowego, to kolejne czynniki sukcesu.

W zakresie zarządzania środowiskiem od samego początku podjęliśmy działania mające na celu produkcję w sposób przyjazny dla środowiska oraz zrównoważoną działalność. Środki te są stale optymalizowane. W ten sposób przyczyniamy się do zachowania cennych zasobów dla przyszłych pokoleń.

Certyfikowana jakość w skrócie

 • DIN EN ISO 9001 Zarządzanie jakością
 • DIN EN ISO 50001 Zarządzanie energią
 • Walcówka zgodna z DIN EN 16120-1, DIN EN 16120-2 i DIN EN 10025 – produkowana w sprawdzonych przez nas hutach,
 • Znormalizowane procesy produkcyjne zgodnie z normami obowiązującymi w danym obszarze produktowym, na przykład DIN EN 10270-1  – produkcja drutu patentowanego sprężynowego ze stali niestopowych
 • Procedury kontrolne zgodnie z normą DIN EN 10218-1 i -2
Qualität
Umwelt

Nasze certyfikowane zarządzanie środowiskiem

 • DIN EN ISO 14001 zarządzanie środowiskiem
 • Mechaniczne usuwanie zgorzeliny
 • Przyjazne dla środowiska środki ciągarskie
 • Systemy odsysania pyłów na wszystkich maszynach
 • Ciągła optymalizacja efektywności energetycznej
 • Odzysk ciepła
 • Zoptymalizowany obieg wody
 • Ukierunkowana gospodarka odpadami i recykling
 • Niski ślad CO2 dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych i dróg transportowych